Jste OSVČ, SVJ, Družstvo, Firma?
Pronajímáte prostřednictvím Airbnb nebo jste partnerem Woltu?
Svěřte své účetnictví a věnujte se svému podnikání

Účetnictví

Účtování všech operací na základě vašich podkladů. Vystavování, distribuce a účtování faktur. Příprava pravidelných výkazů. Zaúčtování plateb

Daňová evidence

Vedení daňové evidence dříve jednoduché účetnictví. Předání konečných výstupů.

Personalistika a mzdy

Vedení osobních složek zaměstnanců. Plnění registračních povinností jménem zaměstnavatele. 
Kompletní zpracování mezd včetně odvodů, daní,  pojištění pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení

Reporting

  • Přehledy pro nájemníky: vyúčtování služeb, předpis na následující období, vyúčtování fondu oprav na jednotlivé byty
  • Skladové reporty
  • Finanční reporty

Doklady lze předávat papírově, elektronicky, spolupráce je možná pomocí systému iDoklad, Fakturod